Prijava
   

Oduzetak

Frajer koji se ,svaki put kada se pije , oduzme ...

Boris : Ide li Marko na pijanku ?
Stefan : Ide brate , al' on ti je oduzetak , gotov je do deset sati...