Prijava
   

Odvaliti dve kuke

Dobiti dve godine zatvora.

- Šta čujem, skembali Mareta??
- Aha, odvaliće dve kuke izgleda...