Prijava
   

Offline

Najčešće korišćen izraz kod narkomana na "belom". U prevodu odvikava se od droge.