Prijava
 1.    

  Okle si ti, brate, kada ti je Žabljak dolje?

  Relativnost vremena i prostora, iz ugla dva subjekta, u odnosu na istu referentnu tačku. Ko bi gori, sad je doli, a ko doli, gori ustaje.

  - Dokumenta molim.
  - Evo izvolite.
  - Odakle idete, momci?
  - Mi sa Žabljaka, gospodine, krenuli malo do mora.
  - Ej, Žabljak, pitomina i milina, moja očevina. Jeste li sa Žabljaka sva trojica?
  - Jesmo, jesmo.
  - A kako je dolje?
  - Ništa novo, sve po starom. Prigrijalo.
  - Jes', upekla zvijezda. Lijepo, vidi ste odma' da ste pošteni momci. Evo dokumenta i srećan put.
  - A mogu li te pitat' nešto?
  - Pitaj, momčino?
  - A okle si ti, brate, šljega kada ti je Žabljak dolje?
  - Izlazite iz kola sva trojica.