Prijava
   

Okolomudni znoj

Jedan od najviših stupnjeva smrada.
Procenjuje se da jačina smrada okolomudnog znoja može dostići i do 12 kilo Tumbasa.

Komentari

12 kilo Tumbasa!HA!+

Одлично. Околомудни зној - есенција зла.