Prijava
  1.    

    okretanje gorkog lista

    početak alkoholnog roka koji sledi posle ispitnog

    Sutra posle ispita okrećem gorki list, dosta sam služio nauci.