Prijava
   

okretanje gorkog lista

početak alkoholnog roka koji sledi posle ispitnog

Sutra posle ispita okrećem gorki list, dosta sam služio nauci.