Prijava
 1.    

  Okretanje jastuka

  Praktikuje se leti. Pokušavamo da nađemo hladniju stranu iako su, neretko obe strane gotovo iste temperature.

  Zimi se ne okreće ni za 10 evra.

 2.    

  Okretanje jastuka

  U toku letnjih (ređe zimskih) dana kada ležimo dugo na jedoj strani jastuka, on počinje da se greje, i imamo naviku da okrećemo na hladniju stranu kako bi lakše zaspali.