Prijava
   

Okrugla lopta

Potpuni matematički paradoks. Sukob dvodimeznionalnog i trodimenzionalnog. Nepostojeći i u mašti nezamisliv objekat.

Novinar: Pored mikrofona imamo Žiku Perića i Miku Lazića! Žiko, recite našim gledaocima šta očekujete od sutrašnjeg meča?
Žika Perić: Pa ovaj, ne bih da prognoziram, 90 minuta je pred nama, biće teško, lopta je okrugla, znate...
Novinar: Sjajno, izvrsno...
Mika Lazić (upada u razgovor): Izvinjavam se, samo da ispravim svog saigrača, on je verovatno hteo da kaže da je lopta sfernog oblika i da je izvesno da se ona kao takva kotrlja po unapred nepoznatoj putanji?
Žika Perić (udara se u čelo): Naravno! Ja se zaista izvinjavam gledaocima na lapsusu, jer nisam napravio razliku između geometrijskog tela u trodimenzionalnom prostoru i...
Mika Lazić (uzbuđeno): I kruga, koji je ništa drugo do geometrijsko mesto tačaka podjednako udaljenih od jedne tačke koja se naziva...
Žika Perić (ponovo upada): Centar kruga! Hvala kolega na digresiji! To je isto kao da sam rekao da je krug loptast!? Hehehe...
Mika Lazić (hvata se za stomak): Hahahahaha...lud si skrooozz! Hahahhahaa...
Novinar (zbunjeno): Žile, gasi kameru, prekidamo uključenje, vidiš da ovi nisu normalni, bežimo odavde!

Komentari

Odlično još jedared