Prijava
   

okruglo, pa na ćoše

Matematičarsko ismevanje apstraktne umetnosti.
Odnosi se na mahom pisane, slikane ili muzičke radove koji su stvarani po šablonu "idi mi - dođi mi, komplikovano-prošireno, ko razume shvatiće", (premda uvek izgleda kao da je jedino autor dela koje nosi ovu titulu u stanju da razume dublju poruku svog "rada"). A na kraju, posle svega toga - ništa.
"Ćoše" predstavlja eksponentnu vrednost "okruglog", a "okruglo" je nula; a nula na bilo koji stepen množenja je uvek još uvek - nula.