Prijava
  1.    

    Okularna hipertenzija

    Hronično oboljenje osoba koje ne jedu kuvanu hranu.

    Kevo, kuvaj supe, kenj'o sam oči da mi ispadnu!