Prijava
 1.    

  Olimpijada, Titova parada

  Jedna od igara lastišem u kojoj su mogli učestvovati i dječaci (pioniri), bez bojazni da će ih ostatak ekipe (proleterijata) proglasiti društveno neprihvatljivim elementima.

  Prvo, jer je postojala moralna obaveza učestvovati u svemu što nosi Titovo ime.

  Drugo, jer se igra sastojala u tome da oni koji drže lastiš zauzmu različite poze, upetljavajući ga, i na taj način stvore mrežu kroz koju treći igrač treba da se provuče bez dodirivanja (kao što akcioni junaci nastoje da ne aktiviraju alarm), pa je igra mogla biti shvaćena i kao vojna vježba.

  Treće, jer je pionir, provlačeći se, mogao virnuti nekoj od drugarica pod suknju ili se očešati o njene gole noge umjesto o lastiš.

  Olimpijada, Titova parada, broooooj devet!