Prijava
  1.    

    Omražena melodija

    Ona kojom se oglašava alarm.

    Naročito kada je u pitanju 6 sati ujutru, a napolju je mrak.