Prijava
   

Omražena melodija

Ona kojom se oglašava alarm.

Naročito kada je u pitanju 6 sati ujutru, a napolju je mrak.

Komentari