Prijava
   

On(a) ne ćuti ni na slici

Izraz koji se koristi za osobu koja non-stop govori.

Komentari

njena slika govori više od hiljadu reči?