Prijava
  1.    

    On je ljubio svoj rod

    Rečenica koja se vezuje za Dositeja Obradovića i koja piše na epitafu njegovog spomenika koja predstavlja njegovu ljubav prema srpskom narodu. Ova rečenica je dobila negativno značenje pojavom Jozefa Fricla za koga se takođe vezuje.