Prijava
   

Onaj koji daje

Peder koji misli da nije peder jer po njegovom shvatanju peder(homoseksualac) samo prima.....