Prijava
 1.    

  Onaj kome se diže na kulturu

  Ovu nepovljašćenu manjinu možete prepoznati po šalovima umetničko/estradnog tipa, vodnjikavog pogleda, blogo telećeg šmeka i elegantno zapuštene prirode. Stalno neki kurac traže viši smisao, tamo gde ga nema, a gde ga ima, uglavnom ga promaše. Trude se da drugima izgledaju kao umetnici, ali u životu nisu dobili ni 5 iz pismenog. Kreću se sa sbe sličnima. Kada vidite da se neki vaš prijatelj/prijateljica kreće tim smerom dajte mu/joj tretman rakijom, pivom, domaćim sirom, junačkim pesmama, guslama, pršutom...
  Sam izraz se koristi kad neki drug popičkani i seje komentare o kratkoći života, lepoti umetničkog dojma itd.

  A: Pogledaj kako se rosa na travi previja se vlatima svetlosti, kao da naglašava kratkoću života i prolaznost ljubavi.
  B: Đomla koji ti je kurac, Mare nam doneo sliku da vidimo kako je lepo izravno travnjak. Jel se tebi diže na ovu kulturu u poslednje vreme?
  A:Šta je vreme uopšte do vir života.
  B:Mare trk po burek. Reci Mitketu da donese rakiju i gusle.