Prijava
   

Oooop, dobar!

Izraz veoma čest pri rikvercovanju ili bilo kakvom drugom navođenju. Kada šofer narikvercuje kamion/kombi/traktor do željene pozicije, onaj koji navodi mu to uzvikne.

Šofer rikvercuje kamion sa robom

Tuu, tuu, tuu ,tuu
-Ajde još malo! Još pola metra!
Tuu, tuu, tuu, tuu
-Oooop, dobar!

Komentari