Prijava
 1.    

  Oooop, dobar!

  Izraz veoma čest pri rikvercovanju ili bilo kakvom drugom navođenju. Kada šofer narikvercuje kamion/kombi/traktor do željene pozicije, onaj koji navodi mu to uzvikne.

  Šofer rikvercuje kamion sa robom

  Tuu, tuu, tuu ,tuu
  -Ajde još malo! Još pola metra!
  Tuu, tuu, tuu, tuu
  -Oooop, dobar!