Prijava
  1.    

    Opasan

    Čovek koji nosi opasač.

  2.    

    Opasan

    Kaže se za nekog ko je lud i nosi kaiš oko struka.