Prijava
  1.    

    Opasan kvar

    To vam je kad se frcokla rashlajzuje, pa se od posledica mehaničkog opterećenja žvihslovane žvihslice razflincuju toliko da zindezokna zariba... Često dovede do pucanja ausbrindera sa deklovanim šavom bez okslovanog bocna. U tom slučaju se menja cukštokovani blajbinger.

    Alat za popravku Čekić, malj, motorna testera, toljaga, malj, motorna testera, toljaga,Čekić, malj, motorna testera, toljaga Čekić, malj, motorna testera, toljaga