Prijava
  1.    

    Opasan otpad

    Sve ono što može da vas ubije dok se šetate gradom.

    Fasada, spoljna jedinica klime, žardinjera, limena nadstrešnica, nož...