Prijava

-A kada ste Vi saznali da ste tako srećni?
-Prošle nedelje, u utorak, ne, u srijedu - jer je već bila srijeda, bila je noć.
-A kojim povodom?
-Ne sjećam se; onako; hodao sam po sobi...svejedno. Zaustavio sam sat; bilo je dva sata i trideset minuta.

#775
+3611
94
definicija