Prijava
   

opružiti se

Dati svome telu oduška, horizontalno ga smeštajući na komad nameštaja predviđen za izležavanje.