Prijava
   

Opsluživati gvožđe

Ići u teretanu.

Gde si pošao?
Da opslužujem gvožđe!
?!?!
Ma idem u teretanu...