Prijava
   

Opučiti

Obično se koristi u situacijama kad želiš da naglasiš težinu tvog truda i upornosti.
Najčešće se koristi tokom teških napijanja.

- Aj opuči dvije, od švepsa se niko nije napio.