Prijava
  1.    

    opunomoćenik

    lik koji se predstavlja da je neko drugi