Prijava
   

Oš ići?

Pored "šibe", najefikasniji uzvik(uzvično pitanje) kojim se dosadan ker tera od sebe, može poslužiti i kao odbrambeno sredstvo protiv isto toliko dosadnih ljudi.

-Izvinite, mogu li da vam postavim jedno pitanje?
-Pa vidiš da možeš.
-Da li biste pomogli dec..
-Oš ići?!
.......................
-Gospodine, ne smete ovde da pušite, zamolila bih vas ako možete da uga...
-Oš ići?!!!
.......................
-Kako si šarmantan, da si živ i zdrav, daj koji din...
-Oš ići?!!

Komentari