Prijava
  1.    

    Oš’ il’ neš’ da s’ jebeš

    U nekim ruralnim sredinama eksplicitno upućena želja sagovorniku za zadovoljenjem seksualnog nagona. U drugom kontekstu domaća varijanta latinske sentence „Tertium non datur”