Prijava
  1.    

    Ošakovati

    Baciti ga na neku ribu. Faza koja hronološki ide posle šacovanja.

    - Jesi ošacovao onu Banetovu rođaku iz Beča?
    - Ošacovao još prošli vikend, a ošakovao je sinoć. Bila neka vrućina, a meni se ne spaaava...