Prijava
 1.    

  Oscilacija na definicija

  Neujednačenost kvaliteta definicija jednog autora.

  Normalna pojava jer je:

  -motivacija različita : nekom dosada, nekom razbibriga, rivalstvo, rang lista, kreativnost..

  -stav autora prema Vuki se postepeno menja : zavisi od preovlađujućeg trenda (skandali po novinama, starost autora, banalnost/ozbiljnost tema...); moderatora (umeju svojski da zaseru); trenutno aktivnog moderatora ..

  -autor : oscilacije koje život nameće se odražavaju i na izbor teme, načina izražavanja