Prijava
 1.    

  Oskudacija

  Nemanje, neposedovalje, bedak.

  -Brate, daj žvaks!
  -Nema brate, oskudacija..

 2.    

  oskudacija

  Reč koju je većina našeg naroda prvi put čula i shvatila gledajući Zonu Zamfirovu.

  Manulać: Mame, tate, sg su skupi novci. Sg je o-sku-da-ci-ja.

 3.    

  oskudacija

  Najefikasniji nacin da u danasnjem vremenu finansiske krize objasnis komsiji da si prodao Mercedesa i da sad vozis Golf-a ...

  - O, komsija, menjao si auto ???
  - Oskudacija, komsija ...

 4.    

  oskudacija

  Stalno deklarisana finansijska situacija kod Piroćanaca sa u ciljem izbegavanja pozajmica.

  ma kom će da dadem ako ne na teb ali oskudacija, zanemalo se

 5.    

  oskudacija

  Nešto sllično paroli radničke klase koja glasi:
  "Tri dana glad, četvrti dan - pravo glad, peti dan - strava glad, šesti dan - agonija glad, al zato sedmi dan ima parizera da se sječe i nakoso".