Prijava
  1.    

    Osmansko carstvo

    Između XVI. i XX. veka, veoma moćno carstvo, koje je sa ovih prostora proterano početkom XX. veka, da bi u prvoj deceniji XXI. veka ponovo krenuli u osvajačke pohode na Balkansko poluostrvo ali ovaj put uz pomoć sapunjavih serija "1001 noć", "Strasti orijenta" i mnogih drugih.