Prijava
   

Osmosmerka

Devojka teško uhvatljivog pogleda. Kad kao sagovornik stojite ispred osobe u toj meri nemirnih i razrokih očiju nikad niste sigurni jel' razgovara sa vama ili nekim osmim.

Od milja je zovu i ' Enigma ' jer će zauvek ostati tajna u koga zapravo gleda dok razgovara sa vama.

Komentari

jednim đe ide a drugim okle je došla +