Prijava
   

Osoba koja voli sneg

Osoba koja još nije stigla u stadijum života u kojem taj isti sneg mora da čisti.

Pera - Jao sneg! Idila! Sve belo, ršće pod stopalima kada šetam... Prava praznična atmosfera!
Đura - Jel čistiš ti sneg?
Pera - Ćale ga čisti.
Đura - Vidi se.

Komentari