Prijava
  1.    

    Osoba za demonstraciju

    Obično povučeni štreberčić u svakom odeljenju koji se koristi kako bi se demonstrirale pređašnje radnje njegovih školskih kolega. Najčešće dešavanja tokom tuče ili izvođenja seksualnog čina. Uglavnom bivaju prenaglašene.

    Ivan: 'Naš kako sam ga odvalio, on mene prob'o u vugla da zabode, ja se izmaknem, šutnem ga u facu! Znaš kako sam ga zabado posle...Sebastijane, dođi vamo...*stavlja Sebastijana u klinč pod levim pazuhom*...ovako sam ga u'vatio, onda sam ga zabo triput...

    Matija: U al sam otreso onu kurvu Minu sinoć, natrtio je odavde...dođi Sebastijane 'vamo da im pokažem...onda sam je kar'o odavde...