Prijava
 1.    

  Osokoliti se

  Ohrabriti se. Moralno se vozdignuti. Dobiti na mentalnoj snazi.

  1876 god., Little Bighorn

  - Generale Kaster, naš izviđač je upravo javio da se ogromna indijanska vojska kreće u našem pravcu. Ima ih preko 2,000, generale...
  - Hmm...Izvestite majora Renoa da otpočne pun frontalni napad...
  - Ali, generale...to je čista ludost! Ima ih skoro deset puta više nego nas...ŠKK?!
  - Hmm...U pravu ste, poručniče. Podelite onda ovu izvanrednu vutru među vojnicima - to će ih dodatno osokoliti pred bitku...

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Gospođice Žigon, pripremite se. Nastupate za jedan minut...
  - Harašo, hvala... :Rusija, Kosovo, Rusija, Kosovo, Rusija, Kosovo...:

 2.    

  Osokoliti se

  Ohrabriti se. Prokurčiti se. Osiliti se.

  - Jel' to Miloš opet pobegao sa mate?
  - Ćuti, jeste. Jebaće ga ovaj matematičar samo tako.
  - Pa mali se grdno osokolio. Do juče nije smeo da zakasni na čas, a sad malo-malo pa ga nema.