Prijava
  1.    

    OŠTRIVO

    Svi oblici sečiva ( Noževi,sekirice i sl.) sa kojima svakodnevno dolazite u dodir.

    Svaki put kad bih uzeo gore navedeno baba bi vikala : "Nemoj Dacko uzimat' oštrivo,prišt te šinula,poseći češ se !!!!!! "