Prijava
   

Ostvariti se

Pronaći uburžujenu osobu suprotnog pola i zalepiti se za nju kao krpelj, što će vam omogućiti da uživate u lepim stvarima.

Komentari

nestvaran doživljaj - jebanje sirotinje ;D
+