Prijava
 1.    

  Otapavili mu prsti

  Razlog zbog kojeg đed više nije u stanju da dijeli karte fika, fika, fika.
  Ogrubjele jagodice prstiju, čulo dodira je odavno postalo čulo udarca, pa dijeljenje, po pravilu pogrešno, traje čitavu vječnost, ali to đedu ne smeta jer je džemper svakako tu i tamo progoren, pa se ne žuri sa tresenjem pepela sa cigare koja je rutinski zalijepljena za donju usnu, pa može i da se progovori koja, a da se dijeljenje ne prekida.

  - Viderte kome sam podijelio više, ja imam samo šes'. Pu (pljune u prste), sedam. Jedna mi samo fali.
  - A evo je kod mene, na.
  - A ne, ne, da izvlačim.
  - Ne no koju ti ja dam. Da mi fircik pokvariš.
  - Jebalo majku što imaš fircik. Ili da izvlačim ili da ponovo dijelim.
  - Ako će ga ponovo dijelit evo. Daj mu nek izvuče.