Prijava
  1.    

    Otpor vazduha prilikom kretanja broda

    Kada brod plovi, on se kreće kroz dve sredine - vodu i vazduh.

    U udžbenicima postoje formule za računanje oba ova otpora, ali prilikom projektovanja broda niko iskusan ne izračunava otpor vazduha jer je on toliko manji da se prilikom zaokruživanja otpora vode na dve decimale gubi ili dodaje mnogo više nego što je celokupna vrednost otpora vazduha.

    Na osnovu ovoga se može zaključiti da vreme ne treba gubiti na nebitne stvari, već se treba usredsrediti na ono što je važno.