Prijava · Registracija
11 : 6
16 em plus     16 em minus
12 : 6
11 : 7

Otresla ga ko dete slinu

Slučaj kada mladić dobije korpu, nogu, dvojku od devojke.