Prijava
  1.    

    Otrovnica

    Devojka koja preteruje sa parfemima. Ima dejstvo na mozak slično kao lepilo izrađeno na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima.

    Jedini lek je potapanje u kiseli kupus.

    Devojka za kojom svi padaju. Uvek.