Prijava
   

Ova ti je za profila!

Ironičan način da nekome kažete da je izgovorio nesnosnu količinu gluposti!

Nastao je kao satiričana verzija rečenice koju možete čuti skoro svaki put kad vidite grupu mladića/djevojaka koji/e se fotografišu!

O:....i tako ti ja uhvatim one iz obezbjeđenja.
Brate, dvojicu držim u rukama, a trećeg udaram glavom!
J:Uuuuu, kakva priča, brate! Ova ti je za profila!

O:Ljekari kazu da su smrtonosne bolesti najgore.
J:Ja sam znao da si ti neprikosnoveni kralj gluposti, ali ova, ova ti je za profila!