Prijava
   

Ovaj je moj

Prva pomisao čovjeka, kome su u tijelo ugrađene razne pločice i šipke, kad počne grmiti!

Komentari

a ako ne ovaj, onda sledeći +++ :)

a ako ne ovaj, onda sledeći +++ :)

Aahahahhaha
Dobar! :)