Prijava
  1.    

    Ovamo, cigani, zauzmite mesto!

    Povik prvog Roma koji uđe u bus i nađe par slobodnih mesta za drugari.

  2.    

    Ovamo, cigani, zauzmite mesto!

    Naredba Roma predvodnika, da se redovi njegovih čergara konsoliduju ispred opštine ili crkve u svrhu spremnosti na događaj, Kume izgore ti kesa.