Prijava
   

Ovamo sam bio, pa sad idem onamo

Odgovor na pitanje odakle/gde ideš osobi na ulici koja to baš i ne mora da zna.