Prijava
   

overiti se

dobro poznat izraz u narkomanskim krugovima...

ono sto je Mos-kri uradio

Komentari