Prijava
   

Ovo govno

Lingvistički nedeterminisan i metafizički neodređen objekat, koji izaziva neprijatnosti.
Otkriva praktičnu stranu jezika.

- Aj večeras sa mnom u klabing.
- Ne mogu, moram da učim ovo govno.

*
* *

- Aj večeras sa mnom u klabing.
- Ne mogu, moram da učim ovaj lingvistički nedeterminisan i metafizički neodređen objekat.